Grupe FAO Porumb DuPont Pioneer

Succesul culturii noastre va depinde în cea mai mare măsură de calitatea produselor sau a factorilor pe care stă în puterea noastră să-i stăpânim. În România, Pioneer are programe de cercetare orientate către principalele nevoi și caracteristici ale acestui areal, atât la porumb cât și la floarea soarelui. Rezultatul eforturilor neîntrerupe sunt în primul rând hibrizii din grupa Optimum AQUAmax, hibrizi excepțional de productivi și cu o adaptabilitate deosebită în condiții de stres.

Noii hibrizi au drept caracteristici principale productivitatea,adaptabilitatea și rezistența la boli superioare față de cele specifice generației anterioare de produse.