Pioneer 11A44- Inoculant pentru toate tipurile de furaj

Pioneer 11A44 este inoculantul specific pentru stabilizarea calității furajului, evitând degradarea și încălzirea pe frontul de cosire ale amestecurilor expuse la aer pentru o perioadă lungă.
Prin amestecul selecției exclusive Pioneer de tulpini bacteriene heterofermentative de Lactobacillus  buchneri conținut în 11A44, se împiedică dezvoltarea mucegaiurilor ce determină  alterarea silozului. Pioneer 11A44 este o alternativă complet naturală și de succes pentru produsele chimice   folosite   pentru   răcirea   amestecurilor furajere. Inoculantul Pioneer 11A44 este recomandat pentru  tratarea silozurilor de porumb, ierburi furajere precum și cereale furajere.

1. MECANISMUL DE ACȚIUNE AL PIONEER 11A44
Încălzirea frontului de cosire se datorează pătrunderiiaerului care permite acumularea de microorganisme prezente pe furaj și a mucegaiurilor ce dezvoltă acțiunea fermentativă.
Această activitate este blocată în faza conservării silozului datorită lipsei de oxigen dar se poate relua în momentul folosirii silozului, ceea ce poate conduce la deprecieri calitative și pierderi de substanță uscată. Aceste microorganisme folosesc substanțele nutritive din siloz, degradându-l și ridicându-i temperatura. Pe frontul de cosire, anumite tulpini bacteriene autofermentative de Lactobacillus buchneri conținute de 11A44 sunt în măsură să producă un amestec echilibrat de acid lactic, acid acetic și 1.2 propandiol.
Aceste ultime substanțe reduc semnificativ posibilitatea de mucegăire, fapt responsabil de alterarea amestecului furajer.

2. AVANTAJELE TRATAMENTULUI:
•  Stabilitate aerobică mai bună
Stabilitatea aerobică este capacitatea unui amestec de a-și menține caracteristicile calitative în momentul expunerii la aer. În mod obișnuit este măsurat prin numărul de ore care trec înainte ca silozul să înceapă să se încălzească în masă. Tratamentul cu 11A44 permite îmbunătățirea semnificativă a stabilității aerobice a produselor după cum arată datele experiențelor efectuate timp de 4 ani pe plan mondial.
S-a demonstrat că  prin  utilizarea lui 11A44, stabilitatea în urma expunerii la aer a silozurilor a crescut în medie cu 100 de ore pentru silozurile de cereale, cu 58 de ore pentru silozurile de porumb și cu 64 de ore pentru silozurile din amestecurile de graminee.
                             

•  Mai puține pierderi de substanță uscată
Odată cu creșterea temperaturii în masa de siloz, se înregistrează pierderi de substanță uscată(care este utilizată de microorganismele păgubitoare producătoarede  căldură) ce nu poate fi folosită de animale.
Se estimează că jumătate din  pierderile de substanță uscată din fermele zootehnice se produc între momentul cosirii din câmp și utilizarea silozului și se datorează încălzirii pe frontul de tăiere.

•  Mai puțină căldură pe frontul de tăiere
Încălzirea este simptomul cel mai evident al degradării aerobice pe frontul de tăiere.  Experiențe desfășurate în Franța de către  Pioneer și I.N.R.A. (Institutul Național de Cercetări Agronomice) au evidențiat eficiența lui 11A44 în evitarea procesului de încălzire în urma expunerii la aer. Aceasta s-a realizat printr-o tehnologie nouă care permite fotografierea căldurii degajate de corpuri.
Se estimează că jumătate din pierderile de substanță uscată din fermele zootehnice se produc între momentul cosirii din câmp și utilizarea silozului și se datorează încălzirii pe frontul de tăiere.


      
•  Mai puțină căldură pe frontul de tăiere
Încălzirea este simptomul cel mai evident al degradării aerobice pe frontul de tăiere. Experiențe desfășurate în Franța de către Pioneer și  I.N.R.A.(Institutul Național de Cercetări Agronomice) au evidențiat eficiența lui 11A44în evitarea procesului de încălzire în urma expunerii la aer. Aceasta s-a realizat printr-o tehnologie nouă care permite fotografierea căldurii degajate de corpuri.

•  Oprirea dezvoltării mucegaiurilor
Dezvoltarea  mucegaiurilor prezente în mod obișnuit în furaje este blocată de aciditatea care se dezvoltă în amestecul de siloz. În lipsa produsului 11A44 de pe frontul  de  tăiere, mucegaiurile nu întâlnesc obstacole și pot ușor compromite calitatea și palatabilitatea furajului.

3. PIONEER 11A44 ESTE PRODUSUL OPTIM PENTRU FERMELE ZOOTEHNICE CARE:
•  au baloți de siloz supradimensionați
•  au viteza de avansare insuficientă pentru frontul de tăiere (mai puțin de 1 m/săptămână în timpul iernii și mai puțin de 2.5 m/săptămână vara)
•  în perioada de vară sunt nevoite să prepare mai mult de un amestec furajer pe zi
•  trebuie să însilozeze un furaj excesiv de uscat sau de umed ce poate cauza încălzirea masei și a frontului de tăiere
•  au furaje contaminate de ciuperci fitopatogene
•  necesită efectuarea unui singur amestec furajer la sfârșit de săptămână

4. FLEXIBILITATE MAXIMĂ PRIVIND ALEGEREA ȘI UTILIZAREA
Produsul sub formă de granule este disponibil în saci de 20 kg,  iar  aplicarea  se  efectuează  cu  microgranulatorul. 
Produsele solubile în apă se aplică în doză de 1 gram de 11A44 pentru o tonă de furaj prin tratamentul cu pompa tradițională sau prin Appli-pro.

Produsul sub formă de granule se aplică în doze de 500 g de 11A44 la o tonă de furaj în momentul recoltării acesteia.

Pioneer 11A44 este un produs absolut sigur pentru muncitori, nu atacă sau corodează utilajele de aplicare sau distribuție.