Acordarea plăților în avans pentru anul 2018 este în plină desfășurare

Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că până la data de 17.10.2018, au fost plătiți 191.799 fermieri, în cadrul campaniei de plăți în avans pentru anul 2018, suma autorizată la plată fiind în valoare de 51.180.962,95 euro.


Reamintim că APIA a demarat acordarea plăților în avans în data de 16 octombrie 2018, cu prioritate pentru fermierii care dețin suprafețe cuprinse între 1 și 10 ha, urmând ca din data de 25 octombrie a.c. să intre în a doua etapă de plată fermierii care au suprafețe mai mari de 10 ha de teren agricol.


Menționăm că între 16 octombrie și 30 noiembrie se pot efectua plăți în avans de până la 70 % în cazul plăților directe, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, şi de până la 85 % în cazul sprijinului acordat în cadrul dezvoltării rurale menționat la articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr.1306/2013.


Plafoanele alocate României pentru anul de cerere 2018 și cuantumurile per hectar ale plăților directe se regăsesc în tabelul din Anexă.


     Măsura 10 Agromediu și climă PNDR 2014-2020
 

Măsura 13 Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice PNDR 2014-2020

 

M13.1 – plată compensatorie în zona montană – 97 €/ha

M13.2 – plată compensatorie pentru alte zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative – 62 €/ha

M13.3 – plată compensatorie pentru alte zone afectate de constrângeri specifice – 75 €/ha

 

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE


Plățile se efectuează la cursurile de schimb valutar stabilite de către Banca Centrală Europeană, astfel:


4,6638 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 28.09.2018 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 351/04 din 01.10.2018, pentru platele finanțate din FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă);


4,6585 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 29.12.2017 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 448/01 din 30.12.2017, pentru plățile finanțate din FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală).