Acte normative, reguli si norme tehnice in vigoare

        1262/2005 - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul şi certificarea calităţii şi/sau comercializarea seminţelor de cereale.

1263/2005 - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul şi certificarea calităţii şi/sau comercializarea seminţelor de plante furajere.
 
1264/2005 - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul şi certificarea calităţii şi/sau comercializarea seminţelor de plante oleaginoase si textile.
 
1265/2005 -  Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul şi certificarea calităţii şi/sau comercializarea seminţelor de sfecla de zahar si sfecla furajere, modificat si completat cu  Ordinul 147/2007.
 
1266/2005 -  Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul şi certificarea calităţii şi/sau comercializarea cartofului pentru samanta.
 
1267/2005 -  Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul şi certificarea calităţii şi/sau comercializarea materialului de inmultire vegetativa a vitei de vie.
 
1268/2005 -  Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul şi certificarea calităţii şi/sau comercializarea materialului de inmultire a plantelor ornamentale.
      1269/2005 -  Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul şi certificarea calităţii şi/sau comercializarea materialului de inmultire si plantare legumicol altul decat semintele, modificat si completat cu Ordinul 432/2007 
 
149/2010 - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale  privind comercializarea semintelor de cereale - Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 439 din 30 iunie 2010.
 
150/2010 - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale privind comercializarea semintelor de plante  oleaginoase si pentru fibre - Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 440 din 30 iunie 2010.
 
155/2010 - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale  privind producerea in vederea comercializarii si comercializarea semintelor de plante furajere -Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 447 din 01 iulie 2010. 
 
59/2011 - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale pentru aprobarea procedurilor privind cerintele specifice pentru producerea, certificarea si comercializarea semintelor de cereale, plante oleaginoase si pentru fibre si plante furajere in Romania M.Of. nr. 207 din 25 martie 2011.
 
Ordin MADR nr.232/2010 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 631/2006 privind controlul şi certificarea calităţii seminţelor prin testarea soiurilor nemodificate genetic şi care pot fi impurificate cu soiuri modificate genetic-Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 705 din data de 22 octombrie 2010.
 
Ordin MADR nr.34/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea controlului de calitate si fitosanitar la importul si exportul semintelor si materialului saditor-publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr.114 din 15 februarie 2011.
 
 Sursa : Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Romania/Istitutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea soiurilor. 

                        Septembrie, 2011