Alopecurus geniculatus L. Coada de vulpe

1.Familia: Poaceae 

2.Denumirea populară:  coada  de vulpe
3.Tipul plantei:  monocotiledonată 
4 .Perioada de vegetaţie: 1 an
5. Descriere planta:  Plantă cu tulpini numeroase, 10-40 cm, la baza culcate apoi erecte, verzi cenușii, cu noduri inferioare radicante. Frunze plane, liniare, acuminate, aspru-păroase pe fața superioară, cu vagine glabre, ligula obtuză. Panicul cilindric, obtuz, verde-albăstrui sau violaceu, ariste care ies din spiculeț, antere alb-gălbui, după înflorire, brune.
6. Perioada de germinare: 
7.Perioada de înflorire: V-IX
8.Modul de înmulţire: semințe
9. Numărul de seminţe generate de o plantă: -
10. Perioada existenţei seminţelor în sol: -
11.Tipul plantei în funcţie de umiditate: higrofilă – are rădăcinile în apă sau în solul înmlăștinit
12.Tipul plantei în funcţie de temperatură: hechistotermă (capabilă să trăiască la temperature foarte scăzute, din climatul alpin), microtermă (capabilă să trăiască în climatul boreal, rece și umed, cu temperaturi medii anuale între 2-4°C), mezotermă (cu cerințe mijlocii față de temperatură, răspândită în climatul temperat răcoros și umed),moderat termofilă (cu cerințe mijlocii spre mari față de căldură, răspândite în climatul continental de dealuri, între izotermele 7,5-10,5°C), termofilă (iubitoare de căldură, întâlnită în climatul continental de câmpie, cu temperature medii anuale >10,5 °C), euritermă (cu cerințe largi față de căldură, termoindiferente).
13.Tipul plantei în funcţie de pH-ul solului: slab acid-neutrofilă – crește pe soluri cu pH = 6,8-6.
14. Tipul de sol preferat: soluri jilav-umede până umed-ude