Apera spica-venti (L.) P. Beauv. iarba vântului

1.Familia: Poaceae

2.Denumirea populară:  iarba vântului

3.Tipul plantei: monocotiledonată

4 .Perioada de vegetaţie: 1 an

5. Descriere planta: Plantă cu tulpini de 30 – 100 cm, solitare sau ramificate sub formă de tufă la bază, frunze liniare, aspru păroase pe ambele feţe, ligula lungă, dinţată sau despicată. Paniculul este mare, extins la înflorire şi adunat după înflorire, are ramuri lungi de 10 cm, cu spiculeţe verzi-argintii, care devin roşietice sau violacei, arista de 3+6 ori mai lungă decât spiculeţul. 

6. Perioada de germinare: VIII-XI

7.Perioada de înflorire: VI-VII

8.Modul de înmulţire: seminţe

9. Numărul de seminţe generate de o plantă: 600-12000

10. Perioada existenţei seminţelor în sol: 1-5 ani

11.Tipul plantei în funcţie de umiditate: mezofilă – creşte pe soluri reavene până la reavăn-jilave

12.Tipul plantei în funcţie de temperatură: hechistotermă (capabilă să trăiască la temperature foarte scăzute, din climatul alpin), microtermă (capabilă să trăiască în climatul boreal, rece și umed, cu temperaturi medii anuale între 2-4°C), mezotermă (cu cerințe mijlocii față de temperatură, răspândită în climatul temperat răcoros și umed),moderat termofilă (cu cerințe mijlocii spre mari față de căldură, răspândite în climatul continental de dealuri, între izotermele 7,5-10,5°C), termofilă (iubitoare de căldură, întâlnită în climatul continental de câmpie, cu temperature medii anuale >10,5 °C), euritermă (cu cerințe largi față de căldură, termoindiferente).

13.Tipul plantei în funcţie de pH-ul solului: acidofile (cresc pe soluri acide, pH = 5-4,5)

14. Tipul de sol preferat: textură uşoară, acide- specie calcifugă