Au fost stabilite condițiile de admitere la USAMV Iaşi

        Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași a stabilit condiţiile pentru admiterea din vară, metodologia pentru acest eveniment poate fi consultată pe site-ul instituției de învățământ superior, www.uaiasi.ro/admitere.

        Astfel, la USAMV concursul de admitere pentru studii universitare de licenţă şi masterat va avea loc în perioada 18 – 25 iulie 2016, iar “admiterea candidaţilor la USAMV din Iaşi, la toate domeniile, se face prin concurs, pe baza notelor obţinute la probele de Bacalaureat, după cum urmează:

a. Nota de la proba scrisă de Limba şi literatura română  (N1) :  50%

b. Nota de la o altă probă scrisă,  la alegere (N2): 50%” se precizează în Metodologia desfăşurării admiterii la USAMV, pentru anul universitar 2016-2017.


       Numărul de locuri solicitate Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice ajunge la cifra totală de 1260, din care 805 sunt solicitate de la buget, iar 455 locuri sunt propuse la taxă.

      Pe lângă cele două specializări introduse în oferta educațională în vara anului 2015, Protecția Consumatorului și Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară, tinerii care se vor înscrie la Facultatea de Agricultură mai pot opta pentru: Agricultură, Montanologie, Inginerie economică în agricultură, Tehnologia prelucrării produselor agricole şi Biologie; la Facultatea de Horticultură viitorii studenţi se pot specializa în Horticultură, Peisagistică şi Ingineria mediului. În cadrul Facultăţii de Zootehnie, tinerii pot opta pentru specializările: Zootehnie, Piscicultură şi acvacultură, Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism, Controlul şi expertiza produselor alimentare. La Facultatea de Medicină Veterinară absolvenţii de liceu se pot înscrie la specializarea cu acelaşi nume, pentru al treilea an fiind scoase la concurs locuri pentru programul de studiu al medicinii veterinare în limba engleză.

         Este important de precizat faptul că toţi studenţii Universităţii beneficiază de condiţii moderne de studiu și cazare în campusul studenţesc, în cămine dotate cu săli de bucătărie şi spălătorie, precum şi de o bază sportivă completă.


 

Toate detaliile pot fi aflate de pe site-ul dedicat admiterii la USAMV, www. uaiasi.ro/admitere