Ce este maturitatea porumbului. Care este momentul în care se poate intra la recoltarea porumbului

Cum aleg corect hibrizii în funcție de această caracteristică

Perioada de “vegetație” sau “maturitatea” porumbului este practic perioada de timp parcursă de un hibrid de porumb de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariția punctului negru), moment în care, din punct de vedere economic, se consideră stoparea “vieții” porumbului. Din punct de vedere agronomic, aceasta este cea mai exactă definiție care poate descrie fenofazele parcurse de către porumb.


Practic apariția punctului negru marchează momentul în care “asimilatele” nu se mai transferă către “bob” (cariopsa), sămanță de porumb este “capabilă” să germineze și să dea viața unei noi plante de porumb, iar din acest moment doar “pierderea apei din bob” rămâne un caracter de interes economic.
Apariția punctului negru se face în mod normal atunci cand umiditatea boabelor este cuprinsă între 25 si 35 % (dar sunt și exceptii).

Exista și termenul de maturitate la recoltare, care definește momentul în care se poate intra la recoltarea porumbului (de obicei atunci cand umiditatea scade sub 25 – 22 %)
În acest moment există 2 sisteme empirice de evaluare a maturității porumbului, folosite pe scală largă și anume GRUPELE FAO (Food and Agricultural Organization), utilizate cu precădere în Europa si CRM(Comparative Relative Maturity) folosit pe continentul American.

În stabilirea grupelor FAO se folosesc formule pentru calculul SUTU (suma unităților termice utile):

SUTU = (Tmax+Tmin)/2 – Tbiol activ

Tmax – temperatura maximă zilnică
Tmin – temperatura minimă zilnică
Tbiol activ – temperatura bilogică activă (la porumb este de 10 o C)


Practic, prin însumarea SUTU zilnice, se obțin gradele utile totale pentru fiecare grupă de maturitate.
Dacă temperatura maximă zilnică depașește 30 o C, se va lua în calcul această cifră. La fel se procedează și cu temperatura minimă zilnică, dacă scade sub 10 o C. Se consideră că peste aceste intervale activitatea bilogică a porumbului este dimineața, chiar stopată.
Trebuie menționat faptul ca acumularea de GU (grade utile) depinde de foarte mulți factori (climatici, expozitia terenului, radiația solara, etc).

CRM (Comparative Relative Maturity) – impropiu înteles ca “zile pana la maturare”, practic acest sistem se bazează pe compararea hibrizilor atunci cand ating maturitatea de recoltare, plecându-se de la premiza ca toți hibrizii vor pierde 0,5% de umiditate în fiecare zi. Trebuie menționat faptul ca valoarea dată de CRM nu reprezintă perioada calendaristica parcursă de hibrid de la răsărire la maturitate, termenul de “zile” fiind forțat de-a lungul timpului de către anumite companii cointeresate, ci stabilește daca acel hibrid se va matura inainte de venirea iernii.

                     


În România, porumbul, în funcție de maturitate se clasifică în:
1. Porumb extratimpuriu – FAO 150 – 250, SUTU = 1000 – 1200 o C
2. Porumb timpuriu – FAO 260 – 340, SUTU = 1200 – 1500 o C
3. Porumb semi-timpuriu – FAO 350 – 390, SUTU = 1500 – 1600 o C
4. Porumb semitardiv – FAO 400 – 450, SUTU = 1600 – 1700 o C
5. Porumb tardiv – FAO >460, SUTU >1700 o C

Cel mai corect din punct de vedere agronomic este utilizarea SUTU (suma unităților termice utile), dar și in acest caz, maturitatea hibrizilor poate fi influențată de foarte mulți factori greu de controlat (condiții pedo-climatice, de cultura, etc).
Aș dori sa atrag atentia asupra unor practici mai putin “ortodoxe” de a masca anumite notiuni si prin aceasta de a induce confuzia în randul fermierilor în legatură cu termenul de maturitate a hibrizilor de porumb.

Cel mai corect și mai pe intelesul vâstei majorități a persoanelor care activează în sistemul agricol este sa utilizam grupele FAO de maturitate, care sunt legate de SUTU și care ne pot oferi o imagine cât mai exactă a stării de maturite a hibrizilor de porumb.
CRM (Comparative Relative Maturity) este doar un sistem relativ de comparare a hibrizilor din aceeasi maturitate și nu reprezintă numărul de zile calendaristice necesar porumbului pentru a se matură.


Mihai Valentin
Product Manager Pioneer România