Ce este maturitatea porumbului și cum aleg corect hibrizii în funcție de această caracteristică

Perioada de “vegetatie” sau “maturitatea” porumbului este practic perioada de timp parcursă de un hibrid de porumb de la răsărire la maturitatea fiziologica (apariția punctului negru), moment în care, din punct de vedere economic, se consideră stoparea “vieții” porumbului. Din punct de vedere agronomic, aceasta este cea mai exactă definiție care poate descrie fenofazele parcurse de către porumb.

 

Practic apariția punctului negru marchează momentul în care “asimilatele” nu se mai transferă către “bob” (cariopsa), sămânța de porumb este “capabilă” să germineze și să dea viață unei noi plante de porumb, iar din acest moment doar “pierderea apei din bob” rămâne un caracter de interes economic. Apariția punctului negru se face în mod normal atunci când umiditatea boabelor este cuprinsă între 25 și 35 % (dar sunt și excepții).

 

Există și termenul de maturitate la recoltare, care definește momentul în care se poate intra la recoltarea porumbul (de obicei atunci când umiditatea scade sub 25 – 22 %)

 

În acest moment exista 2 sisteme empirice de evaluare a maturității porumbului, folosite pe scala largă și anume GRUPELE FAO (Food and Agricultural Organization), utilizate cu precădere în Europa și CRM (Comparative Relative Maturity) folosit pe continentul American.

 

În stabilirea grupelor FAO se folosesc formule pentru calculul SUTU (suma unităților termice utile):

SUTU = (Tmax+Tmin)/2 – Tbiol activ

Tmax – temperatura maximă zilnică

Tmin – temperatura minimă zilnică

Tbiol activ – temperatura bilogica activă (la porumb este de 10 oC)

 

Practic, prin însumarea SUTU zilnice, se obțin gradele utile totale pentru fiecare grupa de maturitate. Dacă temperatura maximă zilnică depășește 30 oC, se va lua în calcul această cifră. La fel se procedeaza și cu temperatura minimă zilnică, dacă scade sub 10 oC. Se consideră ca peste aceste intervale activitatea bilogica a porumbului este diminuată, chiar stopată.

 

Trebuie menționat faptul că acumularea de GU (grade utile) depinde de foarte mulți factori (climatici, expoziția terenului, radiația solară, etc).

 

CRM (Comparative Relative Maturity) – impropiu înțeles ca “zile până la maturare”, practic acest sistem se bazează pe compararea hibrizilor atunci când ating maturitatea de recoltare, plecându-se de la premiza că toți hibrizii vor pierde 0,5% de umiditate în fiecare zi. Trebuie menționat faptul că valoarea dată de CRM nu reprezintă perioada calendaristică parcursă de hibrid de la răsărire la maturitate, termenul de “zile” fiind forțat de-a lungul timpului de către anumite companii cointeresate, ci stabilește daca acel hibrid se va matura înainte de venirea iernii.  

 

                  


În România, porumbul, în funcție de maturitate se clasifică în:

1. Porumb extratimpuriu – FAO 150 – 250, SUTU = 1000 – 1200 oC

2. Porumb timpuriu – FAO 260 – 340, SUTU = 1200 – 1500 oC

3. Porumb semi-timpuriu – FAO 350 – 390, SUTU = 1500 – 1600 oC

4. Porumb semitardiv – FAO 400 – 450, SUTU = 1600 – 1700 oC

5. Porumb tardiv – FAO >460, SUTU >1700 oC

 

Cel mai corect din punct de vedere agronomic este utilizarea SUTU (suma unitaților termice utile), dar și în acest caz, maturitatea hibrizilor poate fi influențată de foarte mulți factori greu de controlat (condiții pedo-climatice, de cultură, etc).

 

Aș dori să atrag atenția asupra unor practici mai puțin “ortodoxe” de a masca anumite noțiuni și prin aceasta de a induce confuzia în rândul fermierilor în legatură cu termenul de maturitate a hibrizilor de porumb.

 

Hibrizii care trec de 105 CRM sunt încadrați în grupa tardivă iar un hibrid de exemplu de CRM 108 echivalează cu un FAO de 530. Sunt hibrizi care sunt folosiți pe scala larga în tări precum Italia, Spania, Grecia.

 

În SUA, hibridul care deține recordul mondial al celei mai mari producții (P1197 – 33.4 t/ha) este încadrat la CRM 110 – echivalentul unui FAO 600.

 

La hibrizii Pioneer primele 2 cifre din denumirea hibridului reprezintă CRM (Exemplu: P9911 – CRM 99 echivalentul a FAO 400). Cel mai corect și mai pe intelesul vastei majoritați a persoanelor care activează în sistemul agricol este să utilizăm grupele FAO de maturitate, care sunt legate de SUTU și care ne pot oferi o imagine cât mai exactă a stării de maturitate a hibrizilor de porumb.

CRM (Comparative Relative Maturity) este doar un sistem relativ de comparare a hibrizilor din aceeași maturitate și nu reprezintă numărul de zile calendaristice necesar porumbului pentru a ajunge la maturitatea fiziologică.


Mihai Valentin- Category Marketing Manager Corn & Soybean 

Corteva Romania & Moldova