Creșterea bunăstării bovinelor prin pășunat: Noua plată suplimentară APIA

Începând cu acest an, crescătorii de bovine primesc o plată suplimentară din partea APIA în legătură cu pășunatul animalelor, conform Ordinului MADR 106/19 martie 2024. Condițiile stricte de eligibilitate sunt incluse în acest ordin, asigurând respectarea standardelor de sustenabilitate și bunăstare animală.

 

Plata suplimentară vine în contextul unei preocupări crescute pentru creșterea nivelului de bunăstare a bovinelor prin pășunat extensiv pe pajiști în condiții optime de sustenabilitate. Eco-schema PD-27, conform căruia se acordă această plată anuală pe unitate vită mare, se bazează pe angajamentele asumate voluntar de către beneficiari.

 

Condițiile de eligibilitate, incluse în Articolele 76 și 77 din Ordin, sunt esențiale pentru asigurarea respectării cerințelor specifice. Beneficiarul trebuie să fie fermier activ și să dețină o exploatație de bovine înregistrată în conformitate cu legislația în vigoare. Animalele trebuie să fie înregistrate și să fie exploatate în sistem extensiv pe suprafețele de pajiști permanente și temporare.

 

Un aspect crucial al eco-schema PD-27 este respectarea condiționalității la nivelul întregii exploatații agricole pe tot parcursul anului calendaristic. De asemenea, angajamentele asumate trebuie să depășească nivelul obligatoriu al cerințelor de bază și să asigure o încărcătură maximă de bovine de 1,0 UVM/ha, precum și pășunatul bovinelor cel puțin 120 de zile pe an.

 

Documentația necesară pentru a beneficia de sprijinul aferent eco-schema PD-27 include copia caietului de pășunat, decontul și alte documente relevante, care trebuie depuse în luna ianuarie a anului următor anului de angajament.

 

Fermierii care nu respectă condițiile de eligibilitate sau angajamentele asumate nu vor beneficia de eco-schema PD-27, iar nerespectarea acestora se sancționează conform legislației în vigoare.

 

Această inițiativă reprezintă un pas important în promovarea practicilor agricole sustenabile și a bunăstării animalelor, contribuind la dezvoltarea durabilă a sectorului agricol în România.

 

 

Sursa poza: www.farmsanctuary.org