Fumaria schleicheri Soyer-Will., fumariţă

1.Familia: Fumariaceae

2.Denumirea populară:  fumariţă 

3.Tipul plantei: dicotiledonată

4 .Perioada de vegetaţie: 1 an

5. Descriere plantă:  Plantă de 10-30 cm înălţime, ramificată de la bază, cu frunze bipenate, peţiolate, flori în raceme bogate, roşii-rozee, rar albe, la vârf întunecat roşii, cu o dungă verde, fruct sferic, neted, scurt mucronat. 

6. Perioada de germinare: IV-V; IX-X

7.Perioada de înflorire: IV-IX

8.Modul de înmulţire: seminţe

9. Numărul de seminţe generate de o plantă: 300-1600

10. Perioada existenţei seminţelor în sol: 11 ani

11.Tipul plantei în funcţie de umiditate: xero-mezofilă ( creşte pe soluri uscat-reavene până la revene). 

12.Tipul plantei în funcţie de temperatură: moderat termofilă (cu cerințe mijlocii spre mari față de căldură, răspândite în climatul continental de dealuri, între izotermele 7,5-10,5°C).

13.Tipul plantei în funcţie de pH-ul solului: slab acid-neutrofile (cresc pe soluri cu pH = 6,8-6)

14. Tipul de sol preferat: fertile; este mai puţin frecventă pe soluri podzolice.