Heliotropium europaeum L., vanilie sălbatică

1.Familia: Heliotropiaceae

2.Denumirea populară:  vanilie sălbatică 

3.Tipul plantei: dicotiledonată

4 .Perioada de vegetaţie: 1 an

5. Descriere plantă:  Plantă de 10-40 cm, de regulă ramificată de la bază, pubescent, frunze eliptice sau alungit eliptice, rotunjite la vârf, lung peţiolate, întunecat sau gălbui-verzi. Flori albe, în inflorescenţe dense, cu aspect înconvoiat; nucule ovoidale, glabre sau slab păroase.  

6. Perioada de germinare: IV-V

7.Perioada de înflorire: VI-VIII

8.Modul de înmulţire: seminţe

9. Numărul de seminţe generate de o plantă: 900-1100

10. Perioada existenţei seminţelor în sol: -

11.Tipul plantei în funcţie de umiditate: xero-mezofilă ( creşte pe soluri uscat-reavene până la revene). 

12.Tipul plantei în funcţie de temperatură: moderat termofilă (cu cerințe mijlocii spre mari față de căldură, răspândite în climatul continental de dealuri, între izotermele 7,5-10,5°C).

13.Tipul plantei în funcţie de pH-ul solului: puternic acidofilă (soluri puternic acide, pH <4,5), acidofile (cresc pe soluri acide, pH = 5-4,5), acido-neutrofile (cresc pe soluri cu pH 6-5), slab acid-neutrofile (cresc pe soluri cu pH = 6,8-6), neutro-bazifile (cresc pe soluri cu pH = 6,8-7,2), amfitolerante (plante indiferente, cu largă amplitudine ecologică față de reacția solului)

14. Tipul de sol preferat: cernoziomuri; specie calcicolă.

Tinctorială, utilizată la combaterea nematozilor.