Mentha arvensis L., izma cerbului

1.Familia: Lamiaceae
2.Denumirea populară:  izma cerbului
3.Tipul plantei: dicotiledonată
4 .Perioada de vegetaţie: perenă
5. Descriere plantă:  Plantă cu rizom subţire şi stoloni subterani solzoşi, cei aerieni foliaţi, tulpini ascendente sau culcate, de 20-50 cm, ramificate, pubescente, frunze scurte, peţiolate, ovate, eliptice sau rombic-eliptice, inflorescenţa din 8-12 verticile globuloase, cu bracteole lanceolate, corola liliachie, la interior cu un inel de peri, nucule netede sau fin punctate.
6. Perioada de germinare: IX-X
7.Perioada de înflorire: VII-X
8.Modul de înmulţire: rizomi, seminţe
9. Numărul de seminţe generate de o plantă: 200- (6400)
10. Perioada existenţei seminţelor în sol: -
11.Tipul plantei în funcţie de umiditate: mezofilă (creşte pe soluri revene până la reavăn-jilave).
12.Tipul plantei în funcţie de temperatură: mezotermă (cu cerințe mijlocii față de temperatură, răspândită în climatul temperat răcoros și umed – izoterme 4,5-7,5 C).
13.Tipul plantei în funcţie de pH-ul solului: puternic acidofilă (soluri puternic acide, pH <4,5), acidofile (cresc pe soluri acide, pH = 5-4,5), acido-neutrofilă (cresc pe soluri cu pH 6-5), slab acid-neutrofilă (cresc pe soluri cu pH = 6,8-6), neutro-bazifilă (cresc pe soluri cu pH = 6,8-7,2), amfitolerantă (plantă indiferentă, cu largă amplitudine ecologică față de reacția solului)
14. Tipul de sol preferat: soluri cu stagnare de apă