Myagrum perfoliatum L., golicică

1.Familia: Brassicaceae
2.Denumirea populară:  golicică
3.Tipul plantei: dicotiledonată
4 .Perioada de vegetaţie: 1 an, hibernantă
5. Descriere plantă:  Plantă de 20-50 cm, cu tulpina erectă, glabră, ramificată, prin zdrobire lasă un miros neplăcut, frunze inferioare oblanceolate, cu peţiol îngustat aripat, cele tulpinale alungit-lanceolate, sesile, semiamplexicaule, auriculate, racem cu flori galben-deschis, silicula indehiscentă, obovat-piriformă, cu 2 încăperi goale şi una unispermă, sămânţă gălbuie sau brun-roşietică.
6. Perioada de germinare: IV-V; IX
7.Perioada de înflorire: VI-VII
8.Modul de înmulţire: seminţe
9. Numărul de seminţe generate de o plantă: -
10. Perioada existenţei seminţelor în sol: -
11.Tipul plantei în funcţie de umiditate: xero-mezofilă ( creşte pe soluri uscat-reavene până la revene).
12.Tipul plantei în funcţie de temperatură: moderat termofilă (cu cerințe mijlocii spre mari față de căldură, răspândite în climatul continental de dealuri, între izotermele 7,5-10,5°C).
13.Tipul plantei în funcţie de pH-ul solului: acido-neutrofilă (cresc pe soluri cu pH 6-5).
14. Tipul de sol preferat:
soluri lutoase şi nisipoase, cu un conţinut ridicat în Ca.