În vederea evaluării despăgubirilor, LAPAR îndeamnă fermierii afectați de secetă să solicite măsuri

Având în vedere:


  • Comunicatul de presă al Comisiei Europene publicat în 2 august 2018 prin care Comisia oferă sprijin suplimentar fermierilor europeni afectati de secetă;
  • REGULAMENTUL (UE) NR. 702/2014 AL COMISIEI din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
  • Faptul că, în cursul anului 2018, Romania a fost și este afectată de fenomene climaterice deosebite: secetă în lunile aprilie, mai, iunie, august, septembrie, octombrie, noiembrie 2018, inundații în lunile iunie si iulie 2018;
  • Pagubele însemnate înregistrate de producătorii agricoli care au înființat culturile de toamnă în perioada optimă de însămânțare, culturi care au fost afectate de fenomenul de secetă extrema,
  • Schemele de ajutoare pentru repararea pagubelor provocate de calamități naturale sunt compatibile cu piața internă si se acorda daca sunt intrunite 2 conditii: autoritatea nationala a recunoscut in mod oficial fenomenul meteorologic ca fiind o calamitate naturală si exista o legătură de cauzalitate directă între calamitatea naturală și pagubele suferite de fermier, indiferent de forma sa de organizare, persoana fizica sau persoana juridica;

 

 

LAPAR solicita tuturor producatorilor agricoli sa se prezinte la sediul primariei și să solicite în scris Primarului sa convoace, în regim de urgenta, comisia pentru constatarea și evaluarea pagubelor cauzate fiecarui producator agricol, de seceta înregistrată în toamna anului 2018, începând cu luna septembrie pana în prezent.


Ulterior, producătorii agricoli vor depune procesul-verbal de constatare și evaluare a pagubelor la Directia pentru agricultura județeană, care conform  Regulamentului cadru de organizare și functionare verifică  şi  centralizează  documentaţia  depusă  de  producătorii  agricoli  privind  suprafeţele afectate de calamităţi, inaintand-o Ministerului pentru Agricultura și Dezvoltare Rurala pentru luarea măsurilor de despăgubire.


Cererile depuse la Primarie si procesele verbale de constatare si evaluare a pagubelor vor fi centralizate de LAPAR cu sprijinul producatorilor agricoli si vor sta la baza demersurilor pe care Liga le va intreprinde pe langa autoritatile competente pentru gasirea metodelor celor mai eficiente pentru acoperirea pagubelor cauzate de calamitatile naturale.


Împreuna suntem mai puternici!


LAPAR,

Presedinte

Ing. Laurentiu Baciu

 

 

Sursa: www.agro-tv.ro