ORDONANTA DE URGENTA pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei din sectorul agro

             Sub pretextul oferirii producătorilor a 20% din pieţele publice alimentare - pretext înghiţit repede de toată media - guvernul dă o lovitură grea nu numai producătorilor, ci şi cumpărătorilor (persoane fizice/juridice) prin impunerea carnetului de comercializare şi stabilirea unor reguli desprinse din coşmarul ante-decembrist:

        "Art.10-(1) Regimul de utilizare a filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, este următorul:
a) primul exemplar se înmânează cumpărătorului,
b) al doilea exemplar se păstrează de vânzător
c) al treilea exemplar se păstrează la carnet.
(2) Carnetele utilizate, conţinând al treilea exemplar al filelor, se depun la primăria unităţii/subdiviziunii administrativ teritoriale care a emis carnetul.
(3) Prevederile alin.(1) se aplică obligatoriu pentru orice fel de livrare de produse agricole, în orice cantitate şi structură sortimentală, îndiferent de calitatea cumpărătorului, respectiv persoana fizică sau persoană juridică.
(4) Filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol deţinute de cumpărătorul persoană juridică se păstrează şi se arhivează timp de 10 ani, acestea reprezentând documente justificative care stau la baza înregistrării în contabilitate a achiziţiilor.
          Art.11-(1) Pe parcursul transportului produselor achiziţionate de la producători agricoli pe baza carnetului de comercializare, în scop comercial sau pentru autoconsum, cumpărătorul trebuie să deţină fila din carnet care justifică provenienţa mărfii.
(2) În cazul transportului de produse agricole efectuat de către producătorii agricoli persoane fizice, de la locul de deţinere la locul de comercializare în regim cu ridicata sau cu
amănuntul, aceştia completează o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, corespunzător cantităţilor şi structurii sortimentale transportate.
(3) Fila menţionată la alin.(2) constituie documentul justificativ pe timpul transportului, a desfacerii mărfii, cât şi a eventualelor retururi a produselor necomercializate.

        Art.20-(2) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se interzice utilizarea Borderoului de achiziţie prevăzut la punctul VII : BORDEROU DE ACHIZITIE (de la producatori individuali) (Cod 14-4-13/b) din PARTEA IV: GRUPA a IV-a - MIJLOACE BANESTI SI DECONTARI din Anexa nr.1 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.3512/2008 privind documentele financiar-contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 870 bis din 23 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, la cumpărarea produselor agricole de la producători agricoli persoane fizice."

 

Radu Creangă