Oxalis stricta L., măcrișul iepurelui

1.Familia: Oxalidaceae

2.Denumirea populară: măcrișul iepurelui

3.Tipul plantei: dicotiledonată

4 .Perioada de vegetaţie: perenă

5. Descriere planta: Plantă cu rădăcini pivotante; tulpina erectă sau târâtoare; planta cu inaltimea intre 15-40 cm ramificată, frunze pețiolate, de culoare albastru-verzui pe dos iar florile de culoare galbena, in influorescențe umbeliforme, semințe brun-roșcate, capsule alungit-cilindrice.

 6. Perioada de germinare: III-IV; X

7.Perioada de înflorire: VI-X

8.Modul de înmulţire: seminţe

9. Numărul de seminţe generate de o plantă: -

10. Perioada existenţei seminţelor în sol: -

 

 

11.Tipul plantei în funcţie de umiditate: mezofilă (creşte pe soluri revene până la reavăn-jilave).

12.Tipul plantei în funcţie de temperatură: hechistotermă (capabilă să trăiască la temperaturi foarte scăzute, din climatul alpin), microtermă (capabilă să trăiască în climatul boreal, rece și umed, cu temperaturi medii anuale între 2-4°C), mezotermă (cu cerințe mijlocii față de temperatură, răspândită în climatul temperat răcoros și umed – izoterme 4,5-7,5 C),moderat termofilă (cu cerințe mijlocii spre mari față de căldură, răspândite în climatul continental de dealuri, între izotermele 7,5-10,5°C), termofilă (iubitoare de căldură, întâlnită în climatul continental de câmpie, cu temperature medii anuale >10,5 °C), euritermă (cu cerințe largi față de căldură, termoindiferente).

 

13.Tipul plantei în funcţie de pH-ul solului: puternic acidofilă (soluri puternic acide, pH <4,5), acidofile (cresc pe soluri acide, pH = 5-4,5), acido-neutrofilă (cresc pe soluri cu pH 6-5), slab acid-neutrofilă (cresc pe soluri cu pH = 6,8-6), neutro-bazifilă (cresc pe soluri cu pH = 6,8-7,2), amfitolerantă (plantă indiferentă, cu largă amplitudine ecologică față de reacția solului).