Phragmites australis (Cav.) Trin , stuf

1.Familia: Poaceae
2.Denumirea populară: stuf
3.Tipul plantei: monocotiledonată
4 .Perioada de vegetaţie: perenă
5. Descriere planta: plantă robustă, cu rizon ramificat, uneori cu staloni aerieni și natanți, tulpina variază între 1-4m, rigide, netede; frunzele sunt plane, rigide, uneori slab păroase; panicul piramidal mare, cu ramuri subțiri, cu peri lungi, mătăsoși, albi, de culoare galben-brunie.
6. Perioada de germinare:  IV-V
7.Perioada de înflorire: VII-VIII
8.Modul de înmulţire: seminţe
9. Numărul de seminţe generate de o plantă: 12000-50000
10. Perioada existenţei seminţelor în sol: -

11.Tipul plantei în funcţie de umiditate: hidrofile- plante de apă care cresc pe soluri permanent ude până la submerse.

12.Tipul plantei în funcţie de temperatură: hechistotermă (capabilă să trăiască la temperature foarte scăzute, din climatul alpin), microtermă (capabilă să trăiască în climatul boreal, rece și umed, cu temperaturi medii anuale între 2-4°C), mezotermă (cu cerințe mijlocii față de temperatură, răspândită în climatul temperat răcoros și umed – izoterme 4,5-7,5 C),moderat termofilă (cu cerințe mijlocii spre mari față de căldură, răspândite în climatul continental de dealuri, între izotermele 7,5-10,5°C), termofilă (iubitoare de căldură, întâlnită în climatul continental de câmpie, cu temperature medii anuale >10,5 °C), euritermă (cu cerințe largi față de căldură, termoindiferente).


13.Tipul plantei în funcţie de pH-ul solului: moderat termofile-specii cu cerințe mijlocii spre mari față de căldură.

Soluri preferate: planta preferă solurile aluviale, ce au la mică adâncime apa freatică.

Se utilizează în alimentație: făina din rizomi