Plantago major L., pătlagină mare, limba oii

1.Familia: Plantaginaceae
2.Denumirea populară: pătlagină mare, limba oii
3.Tipul plantei: dicotiledonată
4 .Perioada de vegetaţie: perenă
5. Descriere planta: planta înaltă, ajunge până la 40 cm, cu spic cilindric, scap florifer ascendent, de culoare violet-plid la început iar mai apoi ajungând galben-murdar.
6. Perioada de germinare:  IV-VIII
7.Perioada de înflorire: VII-IX
8.Modul de înmulţire: seminţe
9. Numărul de seminţe generate de o plantă: 100-14000
10. Perioada existenţei seminţelor în sol: peste 20 ani

11.Tipul plantei în funcţie de umiditate: mezofilă (creşte pe soluri revene până la reavăn-jilave).

12.Tipul plantei în funcţie de temperatură: hechistotermă (capabilă să trăiască la temperature foarte scăzute, din climatul alpin), microtermă (capabilă să trăiască în climatul boreal, rece și umed, cu temperaturi medii anuale între 2-4°C), mezotermă (cu cerințe mijlocii față de temperatură, răspândită în climatul temperat răcoros și umed – izoterme 4,5-7,5 C),moderat termofilă (cu cerințe mijlocii spre mari față de căldură, răspândite în climatul continental de dealuri, între izotermele 7,5-10,5°C), termofilă (iubitoare de căldură, întâlnită în climatul continental de câmpie, cu temperature medii anuale >10,5 °C), euritermă (cu cerințe largi față de căldură, termoindiferente).


13.Tipul plantei în funcţie de pH-ul solului: puternic acidofilă (soluri puternic acide, pH <4,5), acidofile (cresc pe soluri acide, pH = 5-4,5), acido-neutrofilă (cresc pe soluri cu pH 6-5), slab acid-neutrofilă (cresc pe soluri cu pH = 6,8-6), neutro-bazifilă (cresc pe soluri cu pH = 6,8-7,2), amfitolerantă (plantă indiferentă, cu largă amplitudine ecologică față de reacția solului).

Soluri preferate:
umede, bătătorite.