Polygonum aviculare L., troscot

1.Familia: Polygonaceae
2.Denumirea populară: troscot
3.Tipul plantei: dicotiledonată
4 .Perioada de vegetaţie: anuală
5. Descriere planta: plantă cu rădăcini fusiforme, târâtoare, ramificată, frecvent eliptice, scurt petiolate, plantă cu înălțime între 10-50 cm, fruct trigon, ascuțit la vârf, culoarea plantei fiind alb-verzui sau roșiatică.
  6. Perioada de germinare:  IV-VII
7.Perioada de înflorire: VI-X
8.Modul de înmulţire: seminţe
9. Numărul de seminţe generate de o plantă: 125-200
10. Perioada existenţei seminţelor în sol: peste 10 ani

11.Tipul plantei în funcţie de umiditate: xero-mezofile (creşte pe soluri uscate până la uscat-reavăne).

12.Tipul plantei în funcţie de temperatură: hechistotermă (capabilă să trăiască la temperature foarte scăzute, din climatul alpin), microtermă (capabilă să trăiască în climatul boreal, rece și umed, cu temperaturi medii anuale între 2-4°C), mezotermă (cu cerințe mijlocii față de temperatură, răspândită în climatul temperat răcoros și umed – izoterme 4,5-7,5 C),moderat termofilă (cu cerințe mijlocii spre mari față de căldură, răspândite în climatul continental de dealuri, între izotermele 7,5-10,5°C), termofilă (iubitoare de căldură, întâlnită în climatul continental de câmpie, cu temperature medii anuale >10,5 °C), euritermă (cu cerințe largi față de căldură, termoindiferente).


13.Tipul plantei în funcţie de pH-ul solului: acido-neutrofilă (cresc pe soluri cu pH 6-5), slab acid-neutrofilă (cresc pe soluri cu pH = 6,8-6).

Soluri preferate: preferă solurile compacte.

Această plantă are efect mineralizant.