Potentila reptans L., cinci degete

1.Familia: Rosaceae
2.Denumirea populară: cinci degete
3.Tipul plantei: dicotiledonată
4 .Perioada de vegetaţie: anuală
5. Descriere planta: plantă cu înălțime între 30-100 cm, cu tulpină târâtoare, cu frunze  digitate, glabre, flori de culoare galbenă, dispuse axilar.
  6. Perioada de germinare:  -
7.Perioada de înflorire: VI-VIII
8.Modul de înmulţire: seminţe, STALONI
9. Numărul de seminţe generate de o plantă: -
10. Perioada existenţei seminţelor în sol: -

11.Tipul plantei în funcţie de umiditate: mezo- higrofile (creşte pe soluri reavăn-jilave până la jilav-umede).

12.Tipul plantei în funcţie de temperatură: moderat termofilă (cu cerințe mijlocii spre mari față de căldură, răspândite în climatul continental de dealuri, între izotermele 7,5-10,5°C).
13.Tipul plantei în funcţie de pH-ul:
slab acid-neutrofilă (cresc pe soluri cu pH = 6,8-6).