Pozitia Academiei Romane si ASAS privind biotehnologiile in practica agricola

   

               La Radio Romania a fost invitat Duminica, 4 Septembrie 2011, presedintele Academiei Romane, Acad. Ionel Haiduc,  pentru a intra in direct cu publicul ascultator. S-au discutat teme ca Proiectul Rosia Montana (extractia aurului din Muntii Apuseni), precum si utilizarea biotehnologiilor in domeniul agricol. 

               Preluam comunicatul de pe site-ul Academiei Romane si il publicam, cu permisiunea Academiei, pe site-ul Agriculturii Romanesti.

       Având în vedere importanţa excepţională a reglementării pe baze ştiinţifice şi în conformitate cu cerinţele agricultorilor şi consumatorilor, pornind de la  campania de presă incorectă şi tendenţioasă cu privire la problematica complementarităţii tehnologiilor agricole,

                                                

                 ACADEMIA ROMÂNĂ 

           ACADEMIA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE

                  “GHEORGHE IONESCU ŞIŞEŞTI”

- susţin pe baza cercetărilor ştiinţifice proprii, utilizarea biotehnologiilor agricole ca parte integrantă a politicii agricole a României menită să facă posibilă creşterea productivităţii prin aplicarea practicilor specifice unei agriculturi durabile şi sustenabile din punct de vedere economic, pentru producerea de alimente sigure, sănătoase şi cu valoare nutritivă ridicată;

                      - solicită Parlamentului şi Guvernului României instituirea unui dialog permanent cu comunitatea ştiinţifică românească şi internaţională, cu asociaţiile fermierilor, utilizatorilor, procesatorilor şi consumatorilor, cu reprezentanţii industriei biotehnologice, bazat pe argumente ştiinţifice şi economice, pe experienţa acumulată de fermierii români dar şi din alte ţări în decursul celor zece ani de cultivare a plantelor modificate genetic, pentru fundamentarea deciziilor politice ce vor fi luate în privinţa oportunităţii utilizării produselor biotehnologiei moderne în agricultura României;

                     - recomandă noului ministru al agriculturii şi dezvoltării rurale să adopte şi să aplice principii ştiinţifice solide în fundamentarea unor decizii în interes naţional  şi a punctelor de vedere ale României  prezentate la Comisia Europeană în privinţa aplicării biotehnologiilor agricole, care să stimuleze creşterea economică în agricultură şi să amelioreze bunăstarea socială din spaţiul rural;

                    - resping orice manifestare neştiinţifică, orice opinie a celor neperformanţi în cercetare ştiinţifică biotehnologică, orice tendinţă de manipulare a opiniei publice,precum şi orice acţiune prin care România să rămână un importator  masiv şi perpetuu de alimente, inclusiv din ţările care aplică cu rezultate excelente biotehnologiile agricole;                 

                   - fac apel la responsabilitate specialiştilor în domeniu, faţă de societate pe care-i cheamă să facă o informare ştiinţifică, permanentă şi corectă a publicului român consumator, cu privire la produsele agricole obţinute prin biotehnologii.

 

 Sursa: Academia Romana (http://www.acad.ro); (Viata academica - http://www.acad.ro/academia2002/acadrom/pag09.htm)

                                                                                                              

        Septembrie, 2011

L.C. Meluţ