Ranunculus sardous Cr., piciorul cocoșului păros

1.Familia: Ranunculaceae
2.Denumirea populară: piciorul cocoșului păros
3.Tipul plantei: dicotiledonată
4 .Perioada de vegetaţie: anuală, hibernantă
5. Descriere planta: plantă cu înălțime între 10-30 cm, cu tulpină ramificată, cu frunze bazale petiolate, frunze superioare sesile, flori de culoare galben-aurii, rotunde si netede.
 6. Perioada de germinare:  III-IV, IX-X.
7.Perioada de înflorire: V-VII
8.Modul de înmulţire: seminţe
9. Numărul de seminţe generate de o plantă: -
10. Perioada existenţei seminţelor în sol: -

11.Tipul plantei în funcţie de umiditate: mezo- higrofile (creşte pe soluri reavăn-jilave până la jilav-umede).

12.Tipul plantei în funcţie de temperatură:  mezotermă (cu cerințe mijlocii față de temperatură, răspândită în climatul temperat răcoros și umed – izoterme 4,5-7,5 C).

13.Tipul plantei în funcţie de pH-ul: slab acid-neutrofilă (cresc pe soluri cu pH = 6,8-6).
Solurile preferate:
solurile umede și cu un grad de salinitate ridicat.