Reseda lutea L., rechie

1.Familia: Resedaceae
2.Denumirea populară: rechie
3.Tipul plantei: dicotiledonată
4 .Perioada de vegetaţie: anuală sau perenă
5. Descriere planta: plantă ce poate atinge înălțimea de 60 cm, cu frunze sectate; cu fructe sub formă de capsulă ovoidală cu semințe brun-negricioase.
 6. Perioada de germinare:  -
7.Perioada de înflorire: VI-VIII
8.Modul de înmulţire: seminţe
9. Numărul de seminţe generate de o plantă: 10000-400000
10. Perioada existenţei seminţelor în sol: 5 ani

11.Tipul plantei în funcţie de umiditate: xero-mezofile (creşte pe soluri uscat-reavene până la revene).

12.Tipul plantei în funcţie de temperatură: mezotermă (cu cerințe mijlocii față de temperatură, răspândită în climatul temperat răcoros și umed – izoterme 4,5-7,5 C).

13.Tipul plantei în funcţie de pH-ul: puternic acidofilă (soluri puternic acide, pH <4,5), acidofile (cresc pe soluri acide, pH = 5-4,5), acido-neutrofilă (cresc pe soluri cu pH 6-5), slab acid-neutrofilă (cresc pe soluri cu pH = 6,8-6), neutro-bazifilă (cresc pe soluri cu pH = 6,8-7,2), amfitolerantă (plantă indiferentă, cu largă amplitudine ecologică față de reacția solului).

Solurile preferate: solurile calcicole.