Rorippa silvestris(L.) Bess., boghiță

1.Familia: Brassicaceae
2.Denumirea populară: boghiță
3.Tipul plantei: dicotiledonată
4 .Perioada de vegetaţie: perenă
5. Descriere planta: plantă ce poate atinge înălțimea de 60 cm, cu frunze penat-sectate, variabile; cu flori mici, semințe galben-aurii, silicve liniare, puțin comprimate, semințele au culoarea brun-aurie.
6. Perioada de germinare:  IV-V
7.Perioada de înflorire: VI-VIII
8.Modul de înmulţire: seminţe
9. Numărul de seminţe generate de o plantă: 13000
10. Perioada existenţei seminţelor în sol: -

11.Tipul plantei în funcţie de umiditate: mezo-higrofile (creşte pe soluri reavăn-jilave până la jilav-umede).

12.Tipul plantei în funcţie de temperatură: mezotermă (cu cerințe mijlocii față de temperatură, răspândită în climatul temperat răcoros și umed – izoterme 4,5-7,5 C).

13.Tipul plantei în funcţie de pH-ul: slab acid-neutrofilă (cresc pe soluri cu pH = 6,8-6), neutro-bazifilă (cresc pe soluri cu pH = 6,8-7,2).

Soluri preferate: solurile reavene.