Rubus caesius L., mur de miriște

1.Familia: Rosaceae
2.Denumirea populară: mur de miriște
3.Tipul plantei: dicotiledonată
4 .Perioada de vegetaţie: perenă
5. Descriere planta: plantă ce are lăstari subțiri, întâi târâtori apoi ajung să fie ramificați, cu frunze 3-divizate, cu flori puține; fructele sunt acre, de culoare neagră.
 6. Perioada de germinare:  IV-V; IX
7.Perioada de înflorire: V-VI
8.Modul de înmulţire: seminţe
9. Numărul de seminţe generate de o plantă: -
10. Perioada existenţei seminţelor în sol: -

11.Tipul plantei în funcţie de umiditate: mezo-higrofile (creşte pe soluri reavăn-jilave până la jilav-umede).

12.Tipul plantei în funcţie de temperatură: mezotermă (cu cerințe mijlocii față de temperatură, răspândită în climatul temperat răcoros și umed – izoterme 4,5-7,5 C).

13.Tipul plantei în funcţie de pH-ul: slab acid-neutrofilă (cresc pe soluri cu pH = 6,8-6), neutro-bazifilă (cresc pe soluri cu pH = 6,8-7,2).


Soluri preferate: cernoziomurile, solurile aluviale.
Specie calcicolă.