Rumex obtusifolius L., măcrișul calului, dragavei

1.Familia: Polygonaceae
2.Denumirea populară: măcrișul calului, dragavei
3.Tipul plantei: dicotiledonată
4 .Perioada de vegetaţie: perenă
5. Descriere planta: plantă ce poate atinge înălțimea de 1m, cu frunze radicale mari, racem bogat, nucule acute.
6. Perioada de germinare:  IV-IX
7.Perioada de înflorire: VI-IX
8.Modul de înmulţire: seminţe
9. Numărul de seminţe generate de o plantă: 4000
10. Perioada existenţei seminţelor în sol: mai mult de 20 de ani

11.Tipul plantei în funcţie de umiditate: mezo-higrofile (creşte pe soluri reavăn-jilave până la jilav-umede).

12.Tipul plantei în funcţie de temperatură: : hechistotermă (capabilă să trăiască la temperature foarte scăzute, din climatul alpin), microtermă (capabilă să trăiască în climatul boreal, rece și umed, cu temperaturi medii anuale între 2-4°C), mezotermă (cu cerințe mijlocii față de temperatură, răspândită în climatul temperat răcoros și umed – izoterme 4,5-7,5 C),moderat termofilă (cu cerințe mijlocii spre mari față de căldură, răspândite în climatul continental de dealuri, între izotermele 7,5-10,5°C), termofilă (iubitoare de căldură, întâlnită în climatul continental de câmpie, cu temperaturi medii anuale >10,5 °C), euritermă (cu cerințe largi față de căldură, termoindiferente).

13.Tipul plantei în funcţie de pH-ul: acido-neutrofile (cresc pe soluri cu pH = 6-5).
Soluri preferate: specie nitrofilă.