Sambucus ebulus L., boz

1.Familia: Caprifoliaceae
2.Denumirea populară: boz
3.Tipul plantei: dicotiledonată
4 .Perioada de vegetaţie: perenă
5. Descriere planta: plantă cu rizon târâtor, cu miros neplăcut; florile au culoarea albă sau roze, iar fructul este negru cu 3-4 sâmburi.
 6. Perioada de germinare:  IV-V
7.Perioada de înflorire: V-VIII
8.Modul de înmulţire: seminţe
9. Numărul de seminţe generate de o plantă: 900-7000
10. Perioada existenţei seminţelor în sol: -

11.Tipul plantei în funcţie de umiditate: mezo-higrofile (creşte pe soluri reavăn-jilave până la jilav-umede).

12.Tipul plantei în funcţie de temperatură: mezotermă (cu cerințe mijlocii față de temperatură, răspândită în climatul temperat răcoros și umed – izoterme 4,5-7,5 C).

13.Tipul plantei în funcţie de pH-ul: acido-neutrofile (cresc pe soluri cu pH = 6-5).

Soluri preferate: specie nitrofilă.