Senecio vulgaris L. cruciuliță, petimbroasă, spălăcioasă

1.Familia: Asteraceae

2.Denumirea populară: cruciuliță, petimbroasă, spălăcioasă
3.Tipul plantei: dicotiledonată
4 .Perioada de vegetaţie: anuală- bianuală
5. Descriere plantă:  plantă cu tulpina de 6-50 cm, de obicei ramificată, rar solitară, glabrescentă, Frunze bazale spatulate, lipsesc la înflorire, cele tulpinale oblaceolate, uneori slab-păroase. Calatidiile sunt dispuse racemos, formând un corymb adunat, florile radiare absente sau foarte mici, cele central sunt tubuloase, galbene, lungi cât involucrul; achene cilindrice, pubescente, cu papus fin, la vârf cu o coronulă.
6. Perioada de germinare: III-XI
7.Perioada de înflorire: III-XI
8.Modul de înmulţire: seminţe
9. Numărul de seminţe generate de o plantă: 1400-7200(2000-3500)
10. Perioada existenţei seminţelor în sol: 1-5 ani

11.Tipul plantei în funcţie de umiditate: mezofilă - creşte pe soluri revene până la reavăn-jilave.
12.Tipul plantei în funcţie de temperatură: mezotermă (cu cerințe mijlocii față de temperatură, răspândită în climatul temperat răcoros și umed – izoterme 4,5-7,5 C).
13.Tipul plantei în funcţie de pH-ul solului: puternic acidofilă (soluri puternic acide, pH <4,5), acidofile (cresc pe soluri acide, pH = 5-4,5), acido-neutrofilă (cresc pe soluri cu pH 6-5), slab acid-neutrofilă (cresc pe soluri cu pH = 6,8-6), neutro-bazifilă (cresc pe soluri cu pH = 6,8-7,2), amfitolerantă (plantă indiferentă, cu largă amplitudine ecologică față de reacția solului)
14. Tipul de sol preferat: soluri luto-nisipoase. Specie nitrofilă.
 
 
 
 

Erbicid recomandat pentru combatere