Sonchus asper L., susai aspru

1.Familia: Asteraceae
2.Denumirea populară: susai aspru
3.Tipul plantei: dicotiledonată
4 .Perioada de vegetaţie: anuală
5. Descriere planta: plantă ce poate ajunge până la înălțimea de 100 cm, cu tulpină erectă, viguroasă, florile sunt de culoare galbenă, comprimate,  ce au un papus alb mai lung decât achena.
6. Perioada de germinare:  IV-VI; IX-X
7.Perioada de înflorire: VII-IX
8.Modul de înmulţire: seminţe
9. Numărul de seminţe generate de o plantă: 1000-6000
10. Perioada existenţei seminţelor în sol: -

11.Tipul plantei în funcţie de umiditate: mezofile (creşte pe soluri revene până la reavăn-jilave).

12.Tipul plantei în funcţie de temperatură: hechistotermă (capabilă să trăiască la temperature foarte scăzute, din climatul alpin), microtermă (capabilă să trăiască în climatul boreal, rece și umed, cu temperaturi medii anuale între 2-4°C), mezotermă (cu cerințe mijlocii față de temperatură, răspândită în climatul temperat răcoros și umed – izoterme 4,5-7,5 C),moderat termofilă (cu cerințe mijlocii spre mari față de căldură, răspândite în climatul continental de dealuri, între izotermele 7,5-10,5°C), termofilă (iubitoare de căldură, întâlnită în climatul continental de câmpie, cu temperature medii anuale >10,5 °C), euritermă (cu cerințe largi față de căldură, termoindiferente).

13.Tipul plantei în funcţie de pH-ul: puternic acidofilă (soluri puternic acide, pH <4,5), acidofile (cresc pe soluri acide, pH = 5-4,5), acido-neutrofilă (cresc pe soluri cu pH 6-5), slab acid-neutrofilă (cresc pe soluri cu pH = 6,8-6), neutro-bazifilă (cresc pe soluri cu pH = 6,8-7,2), amfitolerantă (plantă indiferentă, cu largă amplitudine ecologică față de reacția solului).

Soluri preferate: Plantă ce preferă solurile fertile și lutoase.