Stachys annua L., cisteț

1.Familia: Lamiaceae
2.Denumirea populară: cisteț
3.Tipul plantei: dicotiledonată
4 .Perioada de vegetaţie: anuală
5. Descriere planta: plantă ce poate ajunge până la înălțimea de 50 cm, glabre în partea inferioara și păroase în partea superioară, frunzele sunt crenate și lanceolate; florile sunt cu corola de culoare alb-galbuie.
6. Perioada de germinare:  IV-VII
7.Perioada de înflorire: V-VIII
8.Modul de înmulţire: seminţe
9. Numărul de seminţe generate de o plantă: 100-250
10. Perioada existenţei seminţelor în sol: -

11.Tipul plantei în funcţie de umiditate: mezofile (creşte pe soluri revene până la reavăn-jilave).

12.Tipul plantei în funcţie de temperatură: mezotermă (cu cerințe mijlocii față de temperatură, răspândită în climatul temperat răcoros și umed – izoterme 4,5-7,5 C).

13.Tipul plantei în funcţie de pH-ul: acido-neutrofilă (cresc pe soluri cu pH 6-5).

Soluri preferate:
specie calciferă, rară în podzoluri.