Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară dă startul admiterii, astăzi, 18 iulie 2016

Înscrierile la licenţă şi master, de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi (USAMV) încep luni, 18 iulie 2016 şi se vor finaliza pe 25 iulie 2016, programul fiind situat între orele 8.00 – 16.00. USAMV Iaşi promovează, şi în această vară, o ofertă atractivă care cuprinde, pe lângă oportunităţi de studiu la specializări căutate pe piaţa muncii, condiţii foarte bune de cazare, masă şi recreere în campusul studenţesc, precum şi diverse facilităţi pentru studenţi. Absolvenții care optează pentru a deveni studenţi ai USAMV Iaşi au la dispoziţie o ofertă educaţională diversă şi competitivă, diplomele de absolvire fiind recunoscute în toate ţările Uniunii Europene.


Peste 1100 de locuri, finanţate de la bugetul de stat și cu taxă, sunt scoase la concurs în cadrul a şaisprezece specializări la Facultăţile de Agricultură, Horticultură, Zootehnie şi Medicină Veterinară. Astfel, cei care se înscriu la Facultatea de Agricultură, pot opta pentru: Agricultură, Montanologie, Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară, Inginerie economică în agricultură, Tehnologia prelucrării produselor agricole, Protecţia consumatorului şi a mediului sau Biologie; la Horticultură viitorii studenţi se pot specializa în Horticultură, Peisagistică sau Ingineria mediului. În cadrul Facultăţii de Zootehnie, viitorii studenţii pot opta pentru specializările: Zootehnie, Piscicultură şi acvacultură, Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism, Controlul şi expertiza produselor alimentare, iar la Facultatea de Medicină Veterinară, studenţii se pot înscrie la specializarea cu acelaşi nume, ce poate fi studiată în limba română sau în limba engleză.

 

USAMV Iaşi utilizează echipamente IT performante şi tehnici inovative în procesul de educaţie, cum ar fi şi tehnologia 3D. Peste 30% din studenţi primesc burse de studiu, de merit, de performanţă şi sociale. La fel de important este faptul că studenţii Universităţii beneficiază de condiţii moderne de cazare în campusul studenţesc, în cămine renovate şi dotate cu săli de bucătărie şi spălătorie, precum şi de o bază sportivă completă, cu terenuri şi sală de sport. De asemenea, mai trebuie menţionat că pe lângă competenţele profesionale dobândite, studenţii au posibilităţi diverse de socializare în bazele proprii de practică din Iaşi, Vatra Dornei (Plaiul Şarului), Făcăieni şi Frasin. Pe întreaga perioadă a studenţiei, tineriiau la dispoziţie mobilităţile Erasmus +, cu finanţare europeană.


Admiterea se face fără probe de examen, pentru toate domeniile, criteriile de admitere, după notele de la Bacalaureat, fiind: 50 % nota la Limba şi literatura română şi 50 % nota la o altă probă scrisă, la alegere. Taxa de înscriere este de 150 lei. Pentru mai multe informaţii privind admiterea, cei interesaţi pot consulta site-ul www.uaiasi.ro/admitere. Informaţii se pot obţine şi prin telefon la numerele 0232 407479, 0757011416 sau pe e-mail, la adresa admitere@uaiasi.ro.