Viola arvensis Murr., viorele de ogoare, trei frați pătați

1.Familia: Violaceae
2.Denumirea populară: viorele de ogoare, trei frați pătați
3.Tipul plantei: dicotiledonată
4 .Perioada de vegetaţie: bianuală și anuală
5. Descriere planta: plantă  ce poate ajunge până la 30 cm, cu frunzelesuperioare lanceolate si stipelele mari; florile sunt de culoare galben deschis iar fructul este ca o capsulă.
6. Perioada de germinare:  III-V; IX-XI
7.Perioada de înflorire: IV-IX;
8.Modul de înmulţire: seminţe
9. Numărul de seminţe generate de o plantă: 2500
10. Perioada existenţei seminţelor în sol: 6 ani

11.Tipul plantei în funcţie de umiditate: mezofilă (creşte pe soluri revene până la reavăn-jilave).

12.Tipul plantei în funcţie de temperatură: mezotermă (cu cerințe mijlocii față de temperatură, răspândită în climatul temperat răcoros și umed – izoterme 4,5-7,5 C).

13.Tipul plantelor în funcţie de pH-ul: : puternic acidofilă (soluri puternic acide, pH <4,5), acidofile (cresc pe soluri acide, pH = 5-4,5), acido-neutrofilă (cresc pe soluri cu pH 6-5), slab acid-neutrofilă (cresc pe soluri cu pH = 6,8-6), neutro-bazifilă (cresc pe soluri cu pH = 6,8-7,2), amfitolerantă (plantă indiferentă, cu largă amplitudine ecologică față de reacția solului).

Soluri preferate: specie ce preferă solurile fertile.