Xanthium italicum Moretti, cornaci

1.Familia: Asteraceae
2.Denumirea populară:  cornaci
3.Tipul plantei: dicotiledonată
4 .Perioada de vegetaţie: anuală
5. Descriere planta: plantă  ce poate ajunge până la 100 cm, cu frunze alterne lung petiolate, aspre și păroase; fructul are spini viguroși cu coarne viguroase, drepte sau puțin curbate.
6. Perioada de germinare:  IV-VI;
7.Perioada de înflorire: VII-IX;
8.Modul de înmulţire: seminţe
9. Numărul de seminţe generate de o plantă: 300-2000
10. Perioada existenţei seminţelor în sol: -

11.Tipul plantei în funcţie de umiditate: mezofilă (creşte pe soluri revene până la reavăn-jilave).

12.Tipul plantei în funcţie de temperatură: moderat termofilă (cu cerințe mijlocii spre mari față de căldură, răspândite în climatul continental de dealuri, între izotermele 7,5-10,5°C).

13.Tipul plantelor în funcţie de pH-ul:  puternic acidofilă (soluri puternic acide, pH <4,5), acidofile (cresc pe soluri acide, pH = 5-4,5), acido-neutrofilă (cresc pe soluri cu pH 6-5), slab acid-neutrofilă (cresc pe soluri cu pH = 6,8-6), neutro-bazifilă (cresc pe soluri cu pH = 6,8-7,2), amfitolerantă (plantă indiferentă, cu largă amplitudine ecologică față de reacția solului).

Soluri preferate: specie ce preferă solurile umede.

Planta poate provoca la ingerare intoxicații animalelor.