Xanthium strumarium L., cornuț, scaietele popii

1.Familia: Asteraceae
2.Denumirea populară:  cornuț, scaietele popii
3.Tipul plantei: dicotiledonată
4 .Perioada de vegetaţie: anuală
5. Descriere planta: plantă  ce poate ajunge până la 120 cm, cu frunze alterne lung petiolate și aspre, ce au tulpina cilindrică, cu frunze mari alcătuite din  trei sau multi-lobate, fie globuloase fie elipsoidale; fructul are spini mici uncinați, culoarea lor fiind verde sau verde-bruniu.
6. Perioada de germinare:  IV-VI;
7.Perioada de înflorire: VII-IX;
8.Modul de înmulţire: seminţe
9. Numărul de seminţe generate de o plantă: 50-800
10. Perioada existenţei seminţelor în sol: 6-7 ani

11.Tipul plantei în funcţie de umiditate: mezofilă (creşte pe soluri revene până la reavăn-jilave).

12.Tipul plantei în funcţie de temperatură: mezotermă (cu cerințe mijlocii față de temperatură, răspândită în climatul temperat răcoros și umed – izoterme 4,5-7,5 C).

13.Tipul plantelor în funcţie de pH-ul: : slab acid-neutrofilă (cresc pe soluri cu pH = 6,8-6).

Soluri preferate: specie ce preferă toate tipurile de sol.