Alopecurus myosuroides Huds., iarba neagră

1.Familia: Poaceae

2.Denumirea populară: Iarba neagra  
3.Tipul plantei: monocotiledonată 
4 .Perioada de vegetaţie: 1 an, plantă hibernantă
5. Descriere planta: Plantă tufoasă la bază, cu tulpini erecte, de 20-60 cm, Frunze acute, aspru păroase pe față, ligula obtuză, panicul spiciform cilindric, îngust, spiculețe verzi-albăstrui, aristă geniculată. 
6. Perioada de germinare: III-IV; IX-XII
7.Perioada de înflorire: IV-VII
8.Modul de înmulţire: semințe
9. Numărul de seminţe generate de o plantă: 200 (800)
10. Perioada existenţei seminţelor în sol: 1-5 ani
11.Tipul plantei în funcţie de umiditate: mezofilă crește pe soluri revene până la jilav-umede.
12.Tipul plantei în funcţie de temperatură: mezotermă (cerințe mijlocii față de temperatură, răspândită în climatul temperat răcoros și umed)
13.Tipul plantei în funcţie de pH-ul solului: slab acid-neutrofilă, crește pe soluri cu pH = 6,8-6.
14. Tipul de sol preferat: soluri sărace în humus, grele, compacte și umede.
 
 
 
Erbicid recomandat pentru combatere