Erbicidele Nisshin, Pledge, Targa Super și Adjuvanții BackRow, Flexi, Spur, Toil

NISSHIN 4 SC este un erbicid post-emergent pentru combaterea buruienilor graminee anuale şi perene şi a unor dicotiledonate în cultura porumbului.


CARACTERISTICI TEHNICE
 NISSHIN 4 SC este rapid absorbit de frunze şi într-o mică măsură de rădăcini, fiind apoi translocat prin xylem şi phloem.
 Este o suspensie concentrată, în care nicosulfuronul este prezent în ulei vegetal, o formulare cu o foarte bună stabilitate în timp, cu un excelent profil de mediu.
 Conţine un adjuvant care asigură o bună absorbţie şi rezistenţă la spălare.
 Se foloseşte o doză redusă de substanţă activă la hectar de la 30 la 60 g/ha.
 Flexibilitate în aplicare de la 2 la 8 frunze ale porumbului.
 Excelentă selectivitate pentru porumb până la 120 g s.a/ha, putând fi folosit şi în loturile de hibridare.

Recomandări de utilizare
 Se va aplica când buruienile graminee anuale sunt în faza de 1-3 frunze până la înfrăţit, iar pentru costreiul din rizomi la 15-25 cm înălţime.
Rezultate foarte bune la costreiul din rizomi, mai ales la infestări medii se obţin aplicând 1,25 L/ha. Pentru infestări puternice şi atunci când s-a depăşit faza optimă se va aplica doza maximă de 1,5 L/ha. La aplicarea secvenţială, primul tratament se aplică când porumbul are 2-4 frunze şi costreiul până în 15 cm, şi al doilea la 2-3 săptămâni. Pentru lărgirea spectrului de combatere a dicotilelor se poate face un tank-mix cu alte produse specifice.
Nu se recomandă a se aplica:
 În condiţii de temperatură scăzută, ideal ar fi la 12-250C;
 La plantele de porumb aflate în stres sau bolnave;
 În condiţii de secetă extremă;
În condiţii de secetă se poate amesteca cu adjuvantul Spur pentru a spori preluarea şi absorbţia nicosulfuronului.
 
Certificat de omologare nr. 1321 din 13.03.1992 
 
Stadiul omologărilor în România 

Substanţa activă:  Nicosulfuron 40 g/l 

Formulare: Suspensie concentrată

Clasa toxicologică: Xi

Ambalare: 1 L şi 5 L    

 

 

 
 
PLEDGE 50 WP este un erbicid utilizat pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi a unor specii monocotiledonate.

 
CARACTERISTICI TEHNICE
 Face parte din categoria erbicidelor peliculare cu acţiune reziduală. Degradarea produsului are loc în cca 30 de zile de la aplicare, neafectând rotaţia culturilor.
 Stopează producerea de clorofilă, urmată de oxidarea membranei celulare şi în final de distrugerea celulei. Nu este solubil în apă şi poate persista mult timp în sol în primii 5 cm.

Recomandări de utilizare
 APLICARE PREEMERGENTĂ – se aplică la culturile de porumb, floarea soarelui, soia, cartof. Combate buruienile dicotiledonate anuale şi inhibă creşterea unor specii de buruieni monocotiledonate. Prezintă acţiune peliculară reziduală.
 APLICARE POSTEMERGENTĂ – se aplică la floarea soarelui. Combate buruienile dicotiledonate anuale şi perene. Prezintă acţiune reziduală.
 
Nu se amestecă cu alte produse. Se folosesc 300-400 l apă la hectar.
 
Principalele buruieni combătute
Foarte sensibile:
Păpădia (Taraxacum officiale)                    Laptele cucului (Euphorbia maculata),
Volbură (Convolvulus arvensis)                  Ambrozia (Ambrozia eloior)
Zârna (Solanum nigrum)                              Spălăcioasă (Seneciovulgaris),
Ştir (Amaranthus spp.)                                   Loboda porcească (Chenopodium album)

Sensibile:

 

 
 Certificat de omologare nr. 2621 din 02.03.2006
 
Stadiul omologărilor în România  
 

Substanţa activă:  Flumioxazin 50%

Formulare: Pulbere umectabilă

Clasa toxicologică: T

Ambalare: 400 g x 2  
 
 
 
 
TARGA SUPER este un erbicid graminicid sistemic selectiv pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi perene.

CARACTERISTICI TEHNICE
 Se translocă rapid în plante şi este transportat până la nivelul sistemului radicular al buruienilor. In acest fel produsul nu distruge doar foliajul ci combate şi previne regenerarea rizomilor.
 Este absorbit prin frunze la câteva ore după aplicare, de aceea nu este condiţionat mult de precipitaţii.
 Efectul maxim se obţine în perioada de creştere activă a buruienilor, atunci când acestea au 3-6 frunze.
 Nu se absoarbe prin rădăcini, nu are remanenţă în sol, fapt pentru care nu prezintă pericol sau restricţii pentru cultura următoare.


Recomandări de utilizare
 Se aplică postemergent, când buruienile monocotiledonate anuale sunt răsărite şi se află în primele faze de dezvoltare, 1-3 frunze până la înfrăţit, iar pentru cele perene 15-20 cm. Erbicidul nu combate buruienile cu frunza lată, precum şi pe cele cu frunza îngustă nerăsărite încă.
 Pentru o combatere corespunzătoare culturile trebuie să fie în primele faze de vegetaţie astfel încât să nu împiedice contactul soluţiei de stropit cu buruienile.
 Produsul nu se va amesteca cu fenoxy-erbicidele şi cu sulfatul de amoniu.

Lista parțială a buruienilor combătute
Monocotiledonate anuale:
Meişor (Digitaria sanguinalis);                                  Mohor (Setaria pumila );
Mohor (Setaria verticilatta)                                       Mohor (Setaria viridis);
Raigras (Lolium spp.);                                              Obsiga (Bromus secalinus);
Bromus sterilis                                                          Bromus tectorum
(Eleusine spp.)


Monocotiledonate perene:
Pir târâtor (Agropyron repens);
Pir gros (Cynodon dactylon);
 
Certificat de omologare nr. 1159 din 20.04.1989

 
Stadiul omologărilor în România
   

Substanţa activă:  Quizalofop - P-etil 50 g/L

Formulare: Concentrat emulsionabil

Clasa toxicologică: Xn

Ambalare: 1 L şi 5 L  
 

 
ADJUVANȚI


BACKROW este un amestec complex de surfactanţi non-ionici, emulsificator şi un ulei special, cu rol în optimizarea eficacităţii erbicidelor peliculare de sol. BackRow contribuie la reducerea driftului şi realizarea unei acoperiri uniforme a suprafeţei solului.

 
CARACTERISTICI TEHNICE
 Distribuire uniformă a erbicidelor peliculare pe suprafaţa solului.
 Împiedică formarea picăturilor foarte fine (sub 100 microni) care nu ajung pe sol şi măreşte gradul de acoperire al solului cu erbicid, în special în cazul folosirii unor cantităţi mici de apă.
 Fixarea erbicidului în stratul de la suprafaţa solului, unde şi buruienile sunt mai active.
 Eficienţă ridicată şi în condiţii mai puţin propice erbicidelor peliculare.
 Costuri reduse şi culturi sigure.

 
Recomandări de utilizare
 Doza recomandată: 0,4 L/ha indiferent de cantitatea de apă utilizată la hectar.
 Se aplică împreună cu erbicidul, înainte de răsărirea buruienilor.
 Se va evita aplicarea pe soluri nisipoase.

 
Prepararea soluției
 Se umple rezervorul maşinii până la jumătate cu apă curată şi se începe agitarea. Se adaugă cantitatea recomandată de BackRow şi apoi cantitatea recomandată de erbicid. În continuare se completează cantitatea necesară de apă agitându-se continuu.
Ambalare: 1 L
  FLEXI este folosit la cultura rapiţei pentru reducerea gradului de scuturare a silicvelor dinaintea şi din timpul recoltării.
 

Avantajele utilizării produsului
FLEXI împiedică deschiderea silicvelor ajunse la maturitate.
Prin aceasta:
 contribuie la reducerea numărului de seminţe scuturate;
 îmbunătăţeşte producţia şi productivitatea;
 reduce apariţia samulastrei după recoltare.

Mod de acţiune
 Polimerii din produsul FLEXI, după aplicare, formează un “latex” sau o plasă în jurul silicvelor. Această plasă reduce gradul de deschidere a silicvelor.

Recomandări de utilizare
 Aplicaţi FLEXI în intervalul dintre fenofaza de silicve verzi şi elastice şi faza de silicve maturate sau aproape maturate (seminţe negre şi tari).

Doze de aplicare
Aplicare terestră: se recomandă în doze de 0,5 -1,0 L/ha în 250-400 litri apă. Doza mai mare se recomandă în cazul unor culturi foarte dense, caz în care se va folosi şi un volum mai mare de apă.
Aplicare avio: se recomandă în doze de 0,5-1,0 L/ha în 70-90 litri de apă/ha. FLEXI poate fi folosit cu succes în combinaţie cu erbicide desicante cum ar fi Sanglypho.
Ambalare: 5 L
 
 
 

TOIL este un adjuvant pe bază de ulei de rapiţă într-o formulare unică, cu emulsificatori de foarte bună calitate, ce permite un amestec complet şi omogen cu soluţia de stropit.
 

CARACTERISTICI TEHNICE
 Îmbunătăţeşte dispersia picăturilor rezultând o depunere mai mare a soluţiei de stropit pe suprafaţa frunzelor;
 Îmbunătăţeşte aderarea erbicidului pe suprafaţa frunzelor, reducând efectul de spălare al precipitaţiilor;
 Permite o penetrare mai bună, ceea ce îmbunătăţeşte absorbţia erbicidului în plantă;
 Nu influenţează nivelul de reziduuri de erbicid în plantă, permiţând ca recoltele să corespundă din punct de vedere calitativ.

Doza de folosire
Toil se aplică în concentraţie de 0,5%. În cazul aplicării unor volume mici de apă doza nu trebuie să fie mai mică de 0,75 L/ha.
Ambalare: 1 L şi 5 L 
SPUR este un adjuvant ce face parte din categoria agenţilor de dispersie (“super spreader”) conţinând un amestec surfactant de compuşi organosiliconici.
 

CARACTERISTICI TEHNICE
 SPUR reduce semnificativ tensiunea de suprafaţă a soluţiei de stropit comparativ cu surfactanţii convenţionali folosiţi şi o absorbţie mai bună la nivelul stomatelor.
Aceasta conduce la:
 Un contact mai bun al soluţiei cu suprafaţa de aplicare necesară în special când frunzele sunt cerate;
 O penetrare mai bună a zonelor dificil de acoperit printr-un efect de translocare rapidă.

Doza de folosire
SPUR se foloseşte în concentraţie de 0,1%.
Se foloseşte:
 În culturile de cereale (în special pentru combaterea bolilor la tulpină), rapiţă, culturile horticole şi în toate situaţiile care necesită o foarte bună acoperire cu soluţie de stropit;
În combinaţie cu erbicidele care se aplică în doze mici (erbicide sulfonilureice).
Ambalare: 1 L