Amaranthus albus L. Stir alb

1.Familia: Amaranthaceae

2.Denumirea populara: stir alb 
3.Tipul plantei: dicotiledonata
4 .Perioada de vegetatie: 1 an
5. Descriere planta: Tulpina erecta, bogat ramificata, ramuri elbe uneori roscate, Frunze obovate sau spatulate, glabre, flori în glomerule axilare cu aspect de spice laxe, bractei membranoase, spre vârf cu o arista tepoasa fruct dehiscent printr-un opercula ascutit si aristat, samânta lucitoare, de culoare neagra. 
6. Perioada de germinare: V-VIII
7.Perioada de înflorire: VII-IX
8.Modul de înmultire: seminte
9. Numarul de seminte generate de o planta: poate produce pâna la 6 milioane de seminte
10. Perioada existentei semintelor în sol: 40 ani
11.Tipul plantei în functie de umiditate: mezofila, creste pe soluri revene pâna la reavan jilave.
12.Tipul plantei în functie de temperatura: mezoterma (cerinte mijlocii fata de temperatura, raspândita în climatul temperat racoros si umed)
13.Tipul plantei în functie de pH-ul solului: acido-neutrofila, cresc pe soluri cu pH = 6-5.
14. Tipul de sol preferat: cernoziomuri; lipseste pe podzoluri
 
 
Infesteaza culturile de cereale si celelalte culturi, sfeclă de zahăr, culturile de porumb, soia şi bumbac, vii, livezi, de-a lungul drumurilor, liniilor de cale ferată, în apropierea zonelor locuite. 
Măsurile de combatere: prin lucrari mecanice intre randuri si prin erbicidare .
 
 
 
                                      Erbicid recomandat pentru combatere