Aspecte noi in legislaţia producerii de sămânţă în România

 

         Inspectoratele Teritoriale pentru Calitatea Semintelor si Materialului Saditor (ITCSMS), sunt institutii publice in subordinea Inspectoratului de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor (ISTIS) din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) si are urmatoarele atributii:

       - efectuează controlul calităţii in câmp si in laborator, eliberează certificatele oficiale de atestare a calităţii seminţelor si materialului săditor, supraveghează, monitorizează si acreditează operatorii economici furnizori de seminţe si de material săditor pentru producere, condiţionare, tratare, ambalare, etichetare, depozitare, păstrare, transport si comercializare ;

       - eliberează si retrage autorizaţiile de funcţionare pentru operatorii economici care produc, prelucrează si comercializează seminţe si material săditor ;

     - asigura exercitarea controlului in scopul menţinerii calităţii seminţelor si materialului săditor la toate categoriile biologice, in precontrol si postcontrol prin tehnici si scheme ştiinţifice adecvate ;    

   - urmăreşte aplicarea prevederilor legale, normelor tehnice si standardelor in vigoare, precum si a reglementarilor internaţionale in domeniul seminţelor si a materialului săditor, la care România este parte, constata contravenţiile si aplica sancţiunile prevăzute de lege prin persoanele imputernicite de ministrul agriculturii ;

  - executa sarcinile si instrucţiunile stabilite de Inspecţia Naţionala pentru Calitatea Seminţelor din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

Legislatia in domeniul producerii, prelucrarii si comercializarii semintelor certificate 

1. Norme de organizare si functionare

2. Norme de inregistrare

3. Acte normative, reguli si norme tehnice in vigoare 

 

Sursa : Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Romania/Istitutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea soiurilor.  
 
Septembrie, 2011